16/01/2023

O Concello do Pino OBRIGADO A SUSPENDER O CONTRATO DO SAF

O TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRACIÓN PÚBLICA OBRIGA AO CONCELLO DE O PINO A SUSPENDER A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR OS PREGOS DE CONTRATACIÓN
PARTICIPA