Consideran extemporánea, e nula de pleno dereito unha resolución do Alcalde de O Pino

PARTICIPA