Fomentando a transparencia e informando á veciñanza. 49.775€ Suma o custo da Comida da Festa do Galo e Mecado Celta ano 2019

PARTICIPA