Identidade corporativa

Que é a identidade corporativa?

Son os elementos que fan resaltar a imaxe que identifica e distingue a unha empresa ou organización, como as marcas, logotipos, cores, etc.

Composición de marca

Está formada por 2 cadrados, o logotipo e o símbolo. O logotipo pode empregarse sen o símbolo, mentres que este aparecerá sempre xunto ao logotipo.

Cor corporativa

A identidade corporativa do PSdeG ten coma cor corporativa o vermello.

Cando a marca se reproduza nunha soa tinta substituirase o vermello polo 100{aa6537c703b6c30caa362308c8b4ad8495c0e99514832d240f0eb4de4b14d82c} desta. En ningún caso se empregará un tramado de tinta.

Cando as aplicacións se reproduzan en branco e negro, a marca empregarase ao 100{aa6537c703b6c30caa362308c8b4ad8495c0e99514832d240f0eb4de4b14d82c} negro.

O espazo entre os cadros debe de ter a cor do fondo onde se aplica a marca.

Tipografía

A identidade corporativa ten como tipografía principal a Interstate, nas súas versións Light, Regula e Bold. Para outros textos, debe de empregarse a Univers, nas súas diferentes versións; polo cal, este será o tipo de letra que se empregue para o nome das Agrupacións Municipais, Comarcais, etc.

Descargas

Manual de Identidade Corporativa
Logotipos
Tipografías

Sintonías

Sintonía Galega

Sintonía Jazz

Sintonía Orquestal

Sintonía Rock

Sintonía Guitarra

 

 

PARTICIPA