O POS+2020 de O Pino corre o risco de non ser aprobado conforme a dereito

PARTICIPA