SOLICITAN A DEVOLUCIÓN DA PARTE PROPORCIONAL DAS COTAS DAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE QUEDARON EN SUSPENSO NO PASADO CURSO POR MOR DO COVID-19

PARTICIPA