Todos os concelleiros/as do PP de O Pino votan en contra de establecer bonificacións no IBI

PARTICIPA