SOLICITAN A INMEDIATA RETIRADA DO XEL HIDROALCOHÓLICO QUE REPARTIU O CONCELLO

PARTICIPA